องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (อบต.เสริมกลาง)
องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (อบต.เสริมกลาง)

วิสัยทัศน์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง มุ่งพัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม สืบสานประเพณีอันดีงาม

คำขวัญ : ป่าไม้เขียวขจี ประเพณีชาวกระเหรี่ยง พอเพียงเกษตรอินทรีย์ ของดีบ่อน้ำร้อน ลือกระฉ่อนงานฝีมือ ขึ้นชื่อเรื่องเงินออม

Hilight !! ประชาสัมพันธ์

นาย xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx-xxxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (อบต.เสริมกลาง)

นายxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx-xxxxxxx

VDO ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เสริมกลาง
เราดูแล ...

8

ชุมชน

1,284

ครัวเรือน

124.76

พื้นที่/ตร.กม.

4,074

ประชากร/คน

วารสารประชาสัมพันธ์

ของฝากจากตำบลเสริมกลาง

บริการประชาชน

คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร

สรุปข้อร้องเรียน

คำสั่ง อบต.

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

:: xxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

:: xxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

:: xxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

:: xxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

:: xxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ ตอบ x ] [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

:: หนังสือราชการ สถ.ลำปาง

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567

ประกาศวันที่: 05 ก.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประกาศวันที่: 07 มิ.ย. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567

ประกาศวันที่: 09 เม.ย. 2567

  ชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดลำปาง

ประกาศวันที่: 29 มี.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศวันที่: 06 มี.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศวันที่: 06 มี.ค. 2567

  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 2567

  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่: 13 ก.พ. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566

ประกาศวันที่: 05 ม.ค. 2567

  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศวันที่: 07 ธ.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (อบต.เสริมกลาง)
close-window